Pasjonatka biznesu, zarządzania i nowych technologii. Jeżeli chcesz o coś Cię zainteresowało, chcesz doprecyzować, masz pytania albo wątpliwości – zapraszam do kontaktu

info@welovebusiness.pl 

Blog

Jak budować zaangażowanie milenialsów?

milenialsi

Aktualnie rynek pracy tworzy aż pięć generacji. Każda z nich posiada zupełnie inne cechy z punktu widzenia pracodawcy. W ciągu najbliższych pięciu lat, milenialsi, czyli grupa urodzona między 1980 a 1994, stanowić będzie 51% siły roboczej w świecie zachodu.

Jak wszyscy wiemy, milenialsi to generacja, na którą nie działają standardowe sposoby motywowania pracowników. Zwracają uwagę na inne kwestie. Nie są zbyt lojalni. Szukają organizacji, które kierują się tymi samymi wartościami, co oni np. kwestiami ochrony środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu, są otwarci na elastyczny sposób pracy czy realną możliwość rozwoju zawodowego.

Artykuł „Millenials are comming” z magazynu TD, który ukazał się w kwietniu 2016 roku omawia ostatnie badania przeprowadzane na tej grupie. Autorka Shana Campbell wyjaśnia, że inwestycja w zmieniającą się demografię pracowników wymaga od managerów wysokiego zaangażowania, zrównoważenia różnorodności pokoleniowej, coachingu i oferowania większego wsparcia zawodowego niż pracownikom reprezentującym inne grupy.

A co Ty, jako lider, mógłbyś zrobić, by przyczynić się do zwiększenia zaangażowania milenialsów?

milenialsi

Angażuj

Dla wielu przedstawicieli tego pokolenia, rozwój zawodowy idzie w parze z zaangażowaniem. Nie są zainteresowani nudnym siedzeniem w biurze od 8 do 16, aż do emerytury. Szukają zadań, które mają większe znaczenie. Jeżeli ich nie znajdą, nie mają oporów by odejść. Możesz oczywiście zabezpieczyć się przed takimi odejściami, oferując wyższe niż rynkowe wynagrodzenie natomiast nie gwarantuje to żadnego sukcesu.

milenialsi

Eksponuj zalety

Pamiętaj, że milenialsi chcą być traktowani jako odrębne jednostki. Bierz to pod uwagę zwłaszcza w procesie ustalania celów i oceny wyników pracy. Pytaj każdą osobę oddzielnie, jakie ma pomysły, czy widzi obszary organizacji, które mogłaby potencjalnie rozwijać. Bądź też świadomy, co dla milenialsów jest największą zaletą pracy w organizacji i jakie są ich długofalowe cele zawodowe. Buduj je wokół mocnych stron i zainteresowań. Poczucie pracowników, że są doceniani jako indywidualności buduje zaangażowanie i lojalność.

milenialsi

Współpracuj

Milenialsi, co do zasady, potrafią współpracować z innymi. Daj im możliwość przyłączenia się do różnych zespołów projektowych i czasami również zapewnij role przywódcze. Zespoły generalnie są świetnym narzędziem do nauki współpracy i budowania relacji między przedstawicielami różnych pokoleń

milenialsi

Rozwijaj zdolności przywódcze

Programy mentoringowe są kolejnym narzędziem, służącym budowaniu zrozumienia i zaufania między pokoleniami.  Stwórz otwarty program, w którym pracownicy mogą ubiegać się o role mentorów, opierając się na ich kompetencjach i zdolnościach. Dopasuj ich na podstawie tych potrzeb. Relacje mogą przybierać formę tradycyjną – starszy pracownik uczący młodszego lub odwrotną – młodszy uczący starszego lub mieszaną – kilku pracowników uczy się od siebie nawzajem różnych umiejętności.

Większość organizacji skłania się ku tradycyjnemu podejściu do mentoringu, gdzie starszy pracownik uczy młodszego. Ważne jest jednak, by milenialsi również mieli możliwość realizowania się jako mentorzy. Wierzą, że mają wiele do zaoferowania i stopień ich zaangażowania rośnie, kiedy uczą innych tego, co wiedzą. Można wykorzystać ten odwrócony model np. do poprawy umiejętności związanych z nowymi technologiami wśród starszych pracowników.

milenialsi

Zachęcaj do nauki

Milenialsi lubią się uczyć. Dorastali wraz z Googlem i Youtubem a ich głód wiedzy jest ogromny. Stworz przestrzeń do generowania tej wiedzy. Pozwalaj im samodzielnie decydować, które obszary będą poprawiać i w którym kierunku rozwijać.

Możesz stworzyć plan nauki od pierwszego dnia pracy. Upewni się jednak, że wszyscy pracownicy są świadomi możliwości, jakie im oferuje organizacja. Jeżeli pracownicy wyrażają zainteresowanie konkretnymi propozycjami lub kolejnym szczeblem w swojej karierze, pracuj z nimi by stworzyć im możliwość do realizacji tych celi.

Inwestycja w rozwój zawodowy milenialsów (ale nie tylko!) jest zawsze warte wysiłku i kosztu. Będziesz pracował z zaangażowanymi, lojalnymi i zmotywowanymi ludźmi.

Pamiętaj, by angażować milenialsów tak, jak to tylko możliwe. Staraj się, by mieli własny zakres odpowiedzialności i decyzyjność w jakimś obszarze. Zwróć również uwagę, czy mogli by wesprzeć procesy wydajnościowe. Konsekwentna wymiana informacja między zatrudnionymi, da nie tylko możliwość realizacji osobistych planów ale także świadomość, jak ich wyniki wpływają na organizację.

Opublikuj komentarz