Pasjonatka biznesu, zarządzania i nowych technologii. Jeżeli chcesz o coś Cię zainteresowało, chcesz doprecyzować, masz pytania albo wątpliwości – zapraszam do kontaktu

info@welovebusiness.pl 

Blog

Inteligencja emocjonalna – klucz do sukcesu w biznesie?

inteligencja emocjonalna

O inteligencji emocjonalnej mówi się już od dawna.  I nie jest ona chwilą modą. Konwencjonalne podejście do inteligencji człowieka skupia się na umiejętności logicznego myślenia i zdolnościach analitycznych. Za oczywiste uznać można, że wspiera ona rozwój zawodowy każdej aktywnej zawodowo osoby. Jakiś czas temu jednak, dr Howard Gardner stworzył pojęcie inteligencji wielorakiej (ang. theory of multiple intelliegence). Zauważył on, że zarówno umiejętność wykorzystania odpowiedniego języka, obserwacja otoczenia i emocji, jak również zdolności analityczne są dwoma obszarami, które mogą być mierzone za pomocą testów uwzględniających dziewięć typów inteligencji.

Nie wszystkie z nich przeniknęły do świata biznesu np. zdolności kinetyczne dotyczą sportowców i tancerzy, natomiast ciężko takie zdolności wykorzystać w codziennej pracy managera. Pace doktora  Gardnera miały jednak wpływ na podniesienie świadomości ludzi biznesu. Zrozumieli wszyscy, że każdy może postrzegać konkretny problem inaczej. Inni naukowcy rozwinęli tą ideę i znaleźli sposoby ich wykorzystania.

Trendy w Stanach Zjednoczonych mówią, że w 2016 rok był ściśle związany z rozwojem inteligencji emocjonalnej i jej wpływem na relacje wśród pracowników.

Początek

Koncepcja klasycznej inteligencji ma swoje początki w oświeceniu, kiedy po raz pierwszy skoncentrowano się na zdolnościach intelektualnych człowieka. Ważne dla naturalnych filozofów było podejście rozsądnej obiektywności. Chcieli oni widzieć świat, dokładnie takim jaki jest i nie dać się zwieść własnym wyobrażeniom. Celem było oddzielenie intuicji i emocji od rozwiązania problemu.

Skupienie się jednak na twardych faktach przyczyniło się głównie do rozwiązań wygrana-przegrana, które nie sprawdzają się w codziennych biznesowych sytuacjach. Zmiana trybu myślenia przyczynia się do budowy systemu rozwiązań, w których wykorzystujemy inteligencję emocjonalną.

Czym inteligencja emocjonalna właściwie jest?

Dr Gartner wskazał, że może ona objawiać się na dwóch obszarach:

  • Inteligencji interpersonalnej – polegającej na umiejętności odpowiadania na emocje i nastroje innych ludzi,
  • Inteligencji intrapersonalnej – polegającej na samoświadomości i umiejętności podzielania sposobu myślenia i wartości otoczenia.

Połączenie tych dwóch koncepcji daje ciekawe ogólne spojrzenie na inteligencję emocjonalną w ogóle ale także podkreśla jej znaczenie dla liderów. Bez przywódczego racjonalnego wpływu, mogłaby się ona stać całkowicie subiektywna i przeszkadzać w realizacji biznesowych założeń. Wykorzystywana świadomie i we właściwy sposób, może być świetnym narzędziem dla rozwoju relacji w zespole oraz z kontrahentami.

Inteligencja emocjonalna a komunikacja

W swojej najbardziej wyrafinowanej formie, inteligencja emocjonalna daje możliwość wczucia się w sytuację innej osoby tak, by zrozumieć jej perspektywę, nawet jeżeli jest różna od naszej. Badania pokazują, że kobiety osiągają znacznie wyższe wyniki w tym obszarze, niż współpracujący i narzucający styl pracy mężczyźni.  Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w pracy ma mnóstwo zalet.

Poprawa procesu motywacyjnego i zdolności inspirowania zespołu do wysokiej jakości pracy poprzez zrozumienie punktu widzenia innych jego członków

Projekt oparty na bardziej różnorodnym zespole zwiększa szanse wypracowania lepszego jakościowo rozwiązania i uniknięcia pułapki jednorodnego myślenia

Zwiększenie świadomości szans i zagrożeń przez liderów

Wsparcie w wykrywaniu oraz rozwiązywaniu konfliktów w jasny i uczciwy sposób

Poprawa świadomości zespołu w stosunku do własnego potencjału

Tak samo, jak inteligencją w ujęciu analitycznym, inteligencję emocjonalną można rozwijać. Pierwszym do tego krokiem jest samoobserwacja. Rozpoznanie procesu, emocji i uprzedzeń może ułatwić podejmowanie dobrych decyzji.

Inteligencja emocjonalna a zaangażowanie

Mimo że umiejętności merytoryczne mogą być przekazywane poprzez szkolenie, w tym przypadku wyjątkowo trudne jest wszczepienie inteligencji emocjonalnej do zespołu. Przedsiębiorcy wykorzystują to jednak w procesjonalnym rozwoju na każdym szczeblu kariery. Przykładowo, test określający poziom inteligencji emocjonalnej może być przeprowadzony w ramach procedury awansu. U osób, wśród których zidentyfikowano wysoki poziom zdolności przywódczych, można spodziewać się znacznie lepszych wyników po wdrożeniu rozwoju w tym obszarze.

Ludzie na wszystkich stanowiskach mogą skorzystać z inteligencji emocjonalnej, natomiast nie wszędzie będzie ona konieczna. Z punktu widzenia potencjalnego rozwoju w organizacji, jej rozwój może być bardzo wartościowy. Profesjonaliści w niektórych obszarach, jak human resources czy public relations, będą odnosić z niej korzyści na wszystkich etapach swojej kariery. Nacisk na rozwój tego obszaru u pracowników może wspierać organizacje, zarówno pod względem maksymalizacji zysku, lepszej jakości pracy jak i optymalizacji przyszłego rozwoju pracowników.

Inteligencja emocjonalna a globalizacja

Światowa gospodarka jest systemem opartym głównie na współpracy, negocjacjach i komunikacji. Ze względu na ogólność i subiektywnoć tych pojęć, inteligencja emocjonalna staje się kluczowa w sferze publicznej. Umiejętność pracy w stresujących warunkach, czy umiejętność kontroli emocji to elementy wpływające często na wynik projektu. Z drugiej strony wszystkie one są pochodną inteligencji emocjonalnej. Biznes potrzebuje liderów, którzy są w stanie radzić sobie w trudnych emocjonalnie warunkach a czasem nawet z porażkami.

Podsumowanie

Nie ma znaczenia, w którą stronę pójdzie dalszy rozwój światowej gospodarki. Konwencjonalna inteligencja będzie nadal ogromnie ważna. Jednak świadomość znaczenia inteligencji emocjonalnej dla codziennej pracy ciągle rośnie. Zarówno jedna, jak i druga mogą przesądzić w niektórych sytuacjach. Z tego względu, moim zdaniem, należy rozwijać obie zwłaszcza na stanowiskach managerskich lub wśród osób, które taką karierę planują.

Źródła

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

http://www.entrepreneur.com/article/245755

http://www.inc.com/travis-bradberry/are-you-emotionally-intelligent-here-s-how-to-know-for-sure.html

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera

* Upewnij się proszę, że wpisałeś prawidłowy adres

Opublikuj komentarz